Co należy do obowiązków inspektora nadzoru budowlanego?

Podstawowy zakres obowiązków jakie należą do roli w zawodzie jakim jest inspektor nadzoru, Wrocław, jak również inne miasta kierowane ustawowymi wymaganiami prawnymi dla firm pokroju hoska.pl jest dosyć szeroki i obejmować może między innymi:

 

Podstawowy zakres obowiązków jakie należą do roli w zawodzie jakim jest inspektor nadzoru, Wrocław.
Inspektor nadzoru, Wrocław, hala.

 

  • reprezentacja inwestora na budowie, obejmujący kontrolę zgodności realizowania budowy z planem i pozwalnianiami na budowę, przepisami i powszechnymi zasadami wiedzy technicznej – inspektor nadzoru pilnuje aby wszystko poszło zgodnie z planem,
  • weryfikowanie jakości robót i gotowych budów – kontrola zapobiegająca instalacji wadliwych lub niedopuszczalnych materiałów i im podobnych,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, inspektor nadzoru budowlanego w miastach jak Wrocław musi uczestniczyć we wszystkich ważnych momentach budowy, instalacji czy przygotowawczych działaniach.

 

 

Każdy znający się na rzeczy i pochodzący z różnych lokalizacji inspektor nadzoru (Wrocław przykładowo) ma potwierdzać faktyczne wykonanie robót, ale także usunięcie wad, czy kontrolę rozliczeń budowy – gdy inwestor tego sobie zażyczy. Kierownicy budowy czy robót mają w pełni słuchać inspektora nadzoru budowlanego.